Artikel 1 Verhuur.

Vindt plaats op vertoon van geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Artikel 2 Bezorgen / ophalen.

Alle materialen kunnen opgehaald of bezorgd worden. Verhuurartikelen worden tegen een vastgestelde dagvergoeding verhuurd. Naast deze vergoeding wordt een borgsom in rekening gebracht. Dit bedrag wordt aan de huurder terug betaald als het gehuurde materiaal in goede staat, schoon en droog wordt terug gebracht.

Artikel 3 Bereikbaarheid.

Dit geldt alleen als de verhuurartikelen bezorgd worden. De opdrachtgever garandeert de bereikbaarheid van de locatie, hetgeen wil zeggen dat zonder overleg vooraf geen trappen hoeven worden beklommen, de deuren voldoende breed zijn en meer in het algemeen geen belemmeringen zijn om de materialen in de locatie op te stellen. Indien er trappen aanwezig zijn dient de opdrachtgever voor assistentie te zorgen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

The Partyhopper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever in geval:

- door onjuiste, onvolledige of ondeugdelijke informatie van de zijde van de opdrachtgever waardoor de opdrachtnemer niet of te laat zal kunnen verschijnen;
- door omstandigheden, die de opdrachtgever niet te verwijten zijn, in welk geval opdrachtgever gehouden zal zijn de vergoeding naar rato te voldoen.

Artikel 5 Schade.

De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de verhuurartikelen en zich te allen tijde te houden aan de eventuele bijgeleverde instructie. Bij het gebruik van springkussens is het grondzeil verplicht. Indien er schade is ontstaan aan het gehuurde, dan wordt dit in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 6 Afspraken materialen.

De huurder dient de verhuurartikelen op de afgesproken tijden op te halen en terug te brengen. Indien de huurder deze afspraken niet nakomt, kunnen hier kosten uit voort vloeien. De materialen zullen bij uitgifte door The Partyhopper worden gecontroleerd.

Artikel 7 Niet afhalen.

Bij het niet afhalen van de materialen op de afgesproken datum moet 50% van de huurprijs voldaan worden. Hiervoor word een factuur gestuurd.

Artikel 8 Betaling.

De huurder betaald contant bij afhalen de huur en borg. De huurder betaalt € 20,- borg per produkt, tenzij anders overeengekomen.

Tarweweg 1J
6534 AM Nijmegen
06 - 43 87 85 07
info@thepartyhopper.nl